Pravila privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka društva I.I.B. TRGOVINA d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo I.I.B. TRGOVINA d.o.o., TKALČIĆEVA 48, 10000 ZAGREB OIB 32612575195, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

 

1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je društvo I.I.B. TRGOVINA d.o.o., TKALČIĆEVA 48, 10000 ZAGREB, OIB 32612575195

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:
Elektronička pošta: modus-trgovina@zg.t-com.hr
Adresa: Tkalčićeva 48, 10000 Zagreb


 

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

I.I.B. TRGOVINA (dalje u tekstu „I.I.B. TRGOVINA“ ili „mi“) razumije da vam je vaša privatnost bitna. Poštujemo vašu privatnost i štitimo vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do identifikacije vas kao pojedinca.
I.I.B.TRGOVINA obradit će vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem registracije na našoj web stranici www.modusdesign.hr, dostave proizvoda na kućnu adresu, putem prijave na marketinšku listu “Modus klub ”, nagradnih natječaja, nagradnih igara, u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz Vaše upite na email modus-trgovina@zg.t-com.hr u svrhu danih rješavanja reklamacija, zahtjeva, odgovaranja na Vaše upite.


Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije su: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, datum i vrijeme registracije.

Prilikom registracije kreira se podatak I.I.B.TRGOVINA ID korisnika koji je jedinstven za svakog korisnika za vrijeme dok on u na www.modusdesignshop.hr, ima otvoren korisnički račun ali NE predstavlja podatak koji se korisnika može identificirati izvan IT sustava tvrtke I.I.B. TRGOVINA d.o.o.. .I.I.B. TRGOVINA ID korisnika u strogo kontroliranim uvjetima se može povezati s drugim osobnim podatcima korisnika te je ta mogućnost dostupna samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. I.I.B. TRGOVINA ID korisnika je dostupan korisniku u korisničkom profilu. I.I.B. TRGOVINA ID korisnika se ne može naknadno mijenjati i ne može se odabrati već biva dodijeljen.

Kreiranjem I.I.B. TRGOVINA korisničkom računa te završetkom registracije na www.modusdesignshop.hr dajete I.I.B. TRGOVINI  podatke na korištenje i pohranu na period od 5 godina ako ranije ne zatražite brisanje profila u korisničkom profilu.
Prilikom osvježavanja podataka u korisničkom profilu mogu biti sakupljeni neki od sljedećih podataka: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, IP adresa i datuma i vrijeme kada je napravljeno posljednje osvježavanje, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, opcionalno i neobvezujuće dobna skupina i spol, moguće se prijaviti ili odjaviti s marketinške liste “Modus klub”.
Osobni podatci prikupljeni radi dostave proizvoda na kućnu adresu, servisnog postupka, odnose se samo na nužne podatke koji su nam nužni za obavljanje posla koji ste od nas zatražili i koristimo ih samo u svrhe nužne za izvršenje posla.


Osobni podaci koji se prikupljaju putem opcionalne prijave na marketinšku listu “Modus klub” su ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, te opcionalni dodatni podaci dobna skupina i spol.Prijava na marketinšku listu “Modus klub” je opcionalna i dobrovoljna, nije podrazumijevana i morate se pozitivnim činom prihvata prijaviti, možete biti registrirani i prijavljeni na www.modusdesignshop.hr te imate pristup svim osnovnim funkcionalnostima kao što su odabir proizvoda, pretraživanje proizvoda, rezervacija robe u prodavaonicama i web shop kupnja bez da ste prijavljeni na marketinšku listu “Modus klub”.
Ne možete biti prijavljeni na marketinšku listu “Modus klub” ako se niste registrirali na www.modusdesignshop.hr.
Podaci, dobna skupina i spol su opcionalni podaci te možete biti prijavljeni na marketinšku listu “Modus klub” bez da ste nam dali te podatke, odbijanje davanja podatak se radi odabirom opcije “Ne želim dati podatak”. Ako nam ne date te podatke možda Vam marketinški newsletter emailovi neće biti jednako zanimljivi kao u slučaju da ste nam podatke o spolu i dobnoj skupini dali.Funkcija “Provjera dostupnosti” su podaci koji se prikupljaju putem funkcije “Provjera dostupnosti” preferirani način plaćanja, preferirana vrsta računa, preferirani datum kupnje. U sklopu funkcije “Provjera dostupnosti” podatci se koriste zbog planiranja nabavke robe, isporuku robe u prodavaonice, planiranja buduće promocije. I.I.B. TRGOVINA može anonimno i statistički, bez korištenja osobnih podataka povezati učinak i broj "Provjera dostupnosti" u odnosu na broj kupnji u I.I.B. TRGOVINA prodavaonici za artikle na kojima je napravljena “Provjera dostupnosti” te na taj način anonimno i statistički procijeniti utjecaj web stranice www.modusdesigshop.hr na prodaju u I.I.B. TRGOVINA prodavaonici.
Funkcija “Rezervacije” je dostupna samo registriranim I.I.B. TRGOVINA korisnicima koji imaju I.I.B. TRGOVINA ID korisnika zbog sprječavanja zloupotrebe rezervacija na način netko ne bi rezervirao svu robu u svrhu sprječavanja drugih korisnika da kupuju. Podaci koji se prikupljaju putem funkcije “Rezervacije” I.I.B. TRGOVINA ID korisnika zbog kreiranja ponude s rezervacijom robe u I.I.B. TRGOVINA prodavaonici na taj način I.I.B. TRGOVINA ID. korisnik dobiva broj rezervacije koji mora reći na blagajni kako bi blagajnica mogla prebaciti ponudu u račun. I.I.B. TRGOVINA može anonimno i statistički, bez korištenja osobnih podataka povezati učinak i posjećenosti web stranice Modusdesignshop.hr sa brojem realiziranih rezervacija u I.I.B.T RGOVINA prodavaonici u svrhu bolje optimizacije internet stranice. Za one korisnike koji su prijavljeni na marketinšku listu “Modus klub” podatak o kojem se kupljenom proizvodu radi nakon iskorištene rezervacije može biti iskorišten za izradu personalizirane akcijske ponude i slanje personaliziranih marketinških ponuda u budućnosti. (Ova funkcija se trenutno ne koristi ali ostavljamo tu mogućnost).Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja su npr. ime i prezime, adresa, broj mobitela, I.I.B. TRGOVINA ID korisnika ako postoji, IP adresa s koje je napravljena prijava, grad, I.I.B. TRGOVINA prodavaonici u kojoj je proizvod kupljen, broj E plus računa na kojem se kupljen proizvod, datum računa, fotografiju ili sken računa i dr., sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu igru.Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz Vaše upite na email modus-trgovina@zg.t-com.hr, u svrhu rješavanja reklamacija ili servisnog zahtjeva ili odgovaranja na Vaše upite: ime i prezime, godina rođenja, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela, I.I.B. TRGOVINA ID korisnika, I.I.B. TRGOVINA prodavaonici u kojoj je proizvod kupljen, broj E plus računa, datum računa, fotografija računa.

Za one korisnike koji su registrirani na www.modusdesignshop.hr i prijavljeni na marketinšku listu “Modus klub” podatak o broju i vrsti kupljenih proizvoda radi bilo da se radi o online kupnji preko webshopa ili offline kupnji u prodavaonici ili o veleprodaji može biti iskorišten za izradu personalizirane akcijske ponude i slanje personaliziranih marketinških ponuda u budućnosti. (Ova funkcija se trenutno ne koristi ali ostavljamo tu mogućnost)

Za one korisnike koje su registrirani na www.modusdeesignshop.hr i nisu prijavljeni na marketinšku listu “Modus klub” ili su prijavu povukli podatci o kupnjama se ne koriste u marketinške svrhe niti za izradu profila korisnika.

 

3. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola ili na samom dokumentu nalazi obavijesti o tome da nam je nužno da proslijedimo Vaše podatke našim poslovnim partnerima ili kupac može razumno predpostaviti da će njegovi podatci biti iskorišteni na način da se proslijede našem poslovnom partneru (na primjer podatci za dostavu dostavljaču).


Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost i/ili privola ili na samom dokumentu nalazi obavijesti o tome da nam je nužno da proslijedimo Vaše podatke našim poslovnim partnerima ili kupac može razumno predpostaviti da će njegovi podatci biti iskorišteni na način da se proslijede našem poslovnom partneru. (na primjer podatci za dostavu dostavljaču)
Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.
Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom. Također ako su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.
Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o pružanju informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, u svrhu vaše obavijesti vezane za Vašu kupnju, u svrhu danih rješavanja reklamacija ili servisnog zahtjeva ili odgovaranja na Vaše upite s vama u kontakt stupamo preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako je navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita, a kanali komunikacije mogu biti: • Elektroničkom poštom (e-mail)

 • Pismeno (poštom)
 • 
Telefonski

 • SMS-om

 • Facebook Messanger
 • 
Instagram

 • Whatsapp

 • Viber
Postavljanjem upita prema I.I.B. TRGOVINI dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da pohranimo Vaše osobne podatke koje ste nam dali na period od najviše 5 godina ako se radi o servisnom postupku ili reklamaciji ili na period potreban za odgovaranja na Vaš upit u potpunosti.Također možemo raditi obradu i analizu podataka o našim korisnicima na način da se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom. 


Radimo procjene kako bi Vam kao našem korisniku mogli ponuditi odgovarajuće usluge i proizvode. 


 

4. Upravljanje privolama za obradu osobnih podatakaPrihvaćanjem privole za korištenje osobnih podataka u I.I.B. TRGOVINA marketingu dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe tvrtke  I.I.B. TRGOVINA  na period od 5 godina ako ranije ne povučete privolu.
Ova privola uključuje dijeljenje Vaših osobnih podataka s tvrtkom Google Ireland (Google), Facebook Ireland Ltd. (facebook), Instagram Inc. (Instagram) u svrhu targetiranog relevantnog oglašavanja, SendGrid Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp u svrhu slanje marketinških emailova. U svezi s ovom privolom I.I.B. TRGOVINA marketing uključuje: Slanje marketinškog blistera (newslettera) s akcijama na Vaš email, slanje personaliziranog emaila s akcijskom ponudom namijenjenu Vama, Facebook Custom Audience listu za targetirane oglase s akcijskim artiklima, Google AdWords customer match funkciju za targetirane oglase s akcijskim artiklima, profiliranje korisnika radi izrade i isticanja relevantne akcijske ponude, targetiranje korisnika relevantnim akcijskim ponudama.
Prihvaćanjem ove privole se pretplaćujem se na besplatni elektronički marketinški blister (newsletter) nazvan "Modus klub", ovime se dodajete na marketing listu "Modus klub" i dajete privolu za korištenje osobnih podataka ime,prezime, e-mail, spol, dobnu skupinu u I.I.B. TRGOVINA marketingu. Naknadno ćemo Vas zatražiti obnovu privole prije isteka perioda od 5 godina nakon prve privole. Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog u svojem korisničkom profilu ili klikom na link u marketinški blisteru (newsletter).

Davanje privole za korištenje osobnih podataka u I.I.B. TRGOVINA marketingu i prijava na marketinšku listu se može opcionalno i neobvezujuće napraviti jedino prilikom registracije na www.modusdesignshop.hr ili u naknadno u korisničkom profilu.
Privolu za korištenje osobnih podataka u I.I.B. TRGOVINA marketingu kao i prijavu na “Modus klub” marketing listu možete opozvati u bilo kojem trenutku jednako lako kako ste je i dali jednim klikom na “Odjava s marketing liste Modus klub” koji se nalazi u korisničkom profilu. Klikom na gumb “Odjava s marketing liste Modus klub” istovremeno povlačite privolu za korištenje osobnih podataka u I.I.B. TRGOVINA marketingu kao i brišete se s “Modus klub” marketing liste. 
Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste u korisničkom profilu.Alternativno potpuni opoziv privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem elektroničke pošte : “modus-trgovina@zg.t-com.hr" ili putem pošte na adresu:

Tkalčićeva 48, Zagreb, 10000 Zagreb. Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u I.I.B. TRGOVINA marketingu svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za članstvo na listi “Modus klub”.I.I.B. TRGOVINA koristi određene kolačiće (engl. cookies) u marketinške svrhe kako je navedeno u članku 8. ove izjave, te zbog toga će Vas tražiti privolu za korištenje kolačiće u marketinške svrhe prije nego li takve kolačiće postavi na Vaš uređaj. Privola za koštenje kolačića u marketinške svrhe se daje na način da se klikne na zeleni gumb "Prihvaćam sve kolačiće". Kako posjetilac web stranice www.modusdesignshop.hr ne želi dati privolu treba kliknuti na "Odbijam". Privola se može povući u bilo kojem trenutku i na jednak način ka koji se je i dala odnosno na način da korisnik klikne u donjem desnom kutu "Kolačići" te zatim klikne na "Odbijam". U slučaju povlaćenja privole I.I.B. TRGOVINA će prestati pristupati kolačićima, kolačići će se nakon njihovog isteka sami obrisati ili ih korisnik može sam obrisati koristeći postavke internet preglednika. Stanje Vaše privole za kolačiće će biti pohranjeno kao kolačić koji je neophodno nužan. Privolu za korištenje kolačića dajte na period od jedne godine ako je ranije ne povučete. Prilikom postavljanja pitanja za prihvat svih kolačića I.I.B. TRGOVINA  se vodi načelom jednostavnosti i transparentnosti te jasno navodi koji je primarna svrha kolačića za koje je potrebna privola koristeći tekst " I.I.B. TRGOVINA Vas ljubazno moli za dozvolu da upotrijebi kolačiće (engl. cookies) koji pomažu pri posluživanju zanimljivijih targetiranih oglasa s našim najboljim akcijama koje ne želite propustiti, pomažu nam da budemo bolji za Vas tako da omogućuju nam da vidimo koliko posjetitelja imamo i što na našoj web stranici klikaju kako bi mogli pripremiti dostatne zalihe robe i napraviti bolje akcije. Detaljnije informacije o tome na koji način ova internet stranica koristi kolačiće možete pronaći u našoj izjavi o privatnosti. (link povezanica na ovu izjavau o privatnosti)".
Za korisnike koji su dali privolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe ili one korisnike koji su da li privolu za korištenje svih kolačića dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu, npr. kako bismo unaprjeđivali svoju ponudu proizvoda i usluga, kako bi kontakt s vama bio individualniji i vama zanimljiviji te kako bismo svoju ponudu i proizvode što više prilagodili vašim korisničkim navikama. Takvi se procesi obično zovu profiliranjem.  

5. Prava korisnikaKorisnik u svako doba ima sljedeća prava:

 • 
pravo na informaciju o obradi osobnih podataka, 

 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;

 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni; 

 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka; 
pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
 • 
pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo; 
pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu I.I.B. TRGOVINA ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo I.I.B. TRGOVINA prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

 

6. Posluživanje oglasa na internet stranici www.modusdesignshop.hrI.I.B. TRGOVINA poslužuje oglase trećih strana na internet stranici www.modusdesignshop.hr samo nakon što posjetitelj internet stranice dozvoli korištenje svih kolačića. Kada korisnik i prihvati korištenje kolačića I.I.B. TRGOVINA će posluživati oglase trećih strana na internet stranici www.modusdesignshop.hr ali uz isključene funkcije korištenja personaliziranih oglasa, audience targetinga (targetiranja na bazi interesa je isključeno). Banneri za I.I.B. TRGOVINA promocije koji se nalaze na modusdesignshophr domeni i koji vode na internet lokacije unutar modusdesignshop.hr domene ne smatraju se oglasima trećih strana već usmjeravanje na vlastiti sadržaj i ne koriste nikakve osobne podatke te su fiksni sadržaj internet stranice modusdesignshop.hr neovisan o posjetitelju. 


 

7. Korištenje programa Google Analytics naših partnera Googla na www.modusdesignshop.hr


I.I.B. TRGOVINA će koristiti program Google Analytics za statističko mjerenje posjećenosti web stranice, praćanje aktinosti posjetioca, pračanje učinkovitosti web stranice, marketetinško targetiranje samo ako mu posjetioc internet stranice dozvoli korištenje kolačića klikom na "Prihvaća sve kolačiće". Pri tome će korisiti politiku zadržavanja takvih mjerenja koja su vezana događaje na www.modusdesignshop.hr (events) na period od najviše 14 mjeseci nakon posljedenje aktivnosti koju je korisnik napravio na www.modusdesignshop.hr. Vremensko ograničenje se ne odnosi na anonimne agregirane statistikče podatke koji se čuvaju ne ograničeni period. User-ID funkciju I.I.B. Trgovina ne koristi u sklopu programa Google Analytics, I.I.B. Trgovina ID se ne prosljeđuje u Google Analytics te Google Analytics ne pohranjuje osobne podatke korisnika već samo mjeri posjećenost i ponašanje posjetioca na bazi statističko mjerenja te I.I.B. TRGOVINA ne može indentificirati aktivnost pojedine osobe koristeći Google Analytics. I.I.B. TRGOVINA mjeri broj kupnji napravljenih putem internet stranice www.modusdesignshop.hr koristeći Google Analytics ali pri tome ne prosljeđuje osobne podatke kupca u Google Analytics. 


 

8. Korištenje kolačića

I.I.B. TRGOVINA razumije da je vaša privatnost važna i želimo biti transparentni o tehnologiji koju koristimo. Ova Izjava o Privatnosti objašnjava kako kolačići i druge slične tehnologije mogu biti pohranjene na Vašem uređaje te upotrebljavane kada posjetite naše web stranice, web dućan ili bilo koje druge web stranice tvrtke I.I.B. TRGOVINA . Klikom na "Prihvaćam sve kolačiće" prihvaćate da možemo pohranjivati,pristupati kolačićima i sličnim tehnologija kao što je ovdje opisano. 


Što je kolačić? Kolačić je malena tekstualna datoteka koju na vaše računalo sprema web stranica koju posjetite. Kolačići omogućuju stranicama da prikažu informacije prilagođene vašim potrebama. Oni obično spremaju vaše postavke i određene postavke koje ste odabrali na web stranici, poput informacija o prozorima koji su otvoreni na naslovnoj stranici. Kada ponovno posjetite neku web stranicu, preglednik putem interneta prima kolačiće koji pripadaju toj stranici. Kolačići nam omogućuju da mjerimo posjećenost i izvore prometa na našim web stranicama kako bi mogli poboljšati funkcionalnost i učinkovitost naših stranica. Više informacija možete pronaći na ovim adresama www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu 


Kako I.I.B. TRGOVINA koristi kolačiće i slične tehnologije I.I.B. TRGOVINA koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi identificirali vas, vaše interese, kako bi zapamtili vaše postavke te kako bismo znali na koji način pretražujete naše stranice. Također kolačiće koristimo i u svrhu kontrole pristupa pojedinim dijelovima naših web stranica te za zaštitu naših web stranica. Za održavanje i statističko praćenje naših web stranica angažirali smo naše partnere koji su nam pružatelji tih usluga (dalje u tekstu treće strane). Te treće strane također upotrebljavaju kolačiće kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo, kako bismo mogli bolje upravljati sadržajem ovih web stranica te analizirati kako se posjetitelji web stranica snalaze na njima. 


Onemogućavanje kolačića Onemogućavanjem kolačića klikanjem na "Odbijam" i dalje možete pristupati naše web stranicama, ali postoji mogućnost da neke od funkcionalnosti neće ispravno raditi, I.I.B. TRGOVINA će u tom slučaju pohranjivati na Vaš uređaj samo apsolutno nužne kolačiće. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za to konzultirajte „pomoć“ u vašem web pregledniku ili posjetite ovu adresu www.allaboutcookies.org kako biste saznali više informacija o tome kako onemogućiti kolačiće. Ako biste htjeli pobrisati prethodno pohranjene kolačiće na vašem uređaju, možete to učiniti u bilo kojem trenutku, no to neće spriječiti daljnje pohranjivanje kolačića osim ukoliko niste poduzeli korake onemogućavanja pohrane kolačića kao što je gore u tekstu navedeno. 


Isključivanjem kolačića u svojem pregledniku odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu ili ne. Postavke kolačiča mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internet preglednik koji koristite. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera Safari Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na internet stranicama elipso.hr. Google Analytics kolačiće možete onesposbiti na adresi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Više se možete informirati na sljedećim linkovima: http://www.allaboutkolačićs.org/, http://www.youronlinechoices.eu/ 


 

 

 

mala čuda svakodnevnice
U košarici: Artikl/a | Ukupno:
Vaša košarica je prazna